Aantekeningen


Treffers 7,601 t/m 7,650 van 7,797

      «Vorige «1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
7601 Verschenen: Gerrit van Boxtel, jongeman, geboren te Loon op Zand, oud 22 jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Loon op Zand, meerderjarig zoon van Hendrik van Boxtel, overleden en Hendrika Hendriks, zonder beroep, wonende te Loon op Zand, hierbij tegenwoordig en tot dit huwelijk hare toestemming gevende
Bruidegom, ten eenre, en
Ijda de Jong, jongedochter, geboren te Capelle 34 jaren, zonder beroep, wonende te Capelle, meerderjarig dochter van Johannes de Jong, overleden en Geertrui Smits, zonder beroep, wonende te Capelle.
Huwelijkse afkondigingen 28/06 en 05/07
Huwelijksgetuigen: Gerrit Quirijns, 65 jaren, koopman, Gerardus Cornelis Vermeulen, 29 jaren, landbouwer, Adrianus Verheijden, 23 jaren, leerlooijer en Gerrit de Jong, 53 jaren, veldwachter, alle wonende te Capelle, alle geene bloedverwanten der verloofden. 
Gezin: Gerrit van Boxtel / Ijda de Jong (F1598185641)
 
7602 Verschenen: Hendrik van Boxtel, van beroep schoenmaker, oud 26 jaren, wonende te Loon op Zand, heeft verklaard dat op woensdag den 9e januari 1840 der twee ure des middags een kind is geboren van het mannelijk geslacht, van Hendrik van Boxtel, schoenmaker, 26 jaren, wonende te Loon op Zand en van Hendrika Hendriks, zijne huisvrouw, 32 jaren, mede wonende te Loon op Zand, aan welk kind hij verklaard heeft te geven de voornaam van
Gerrit
Eerste getuige onleesbaar tweede; Pieter van Zelst, schoenmaker, 27 jaren. 
van Boxtel, Gerrit (I50090)
 
7603 Verschenen: Jan van der Meulen, 36 jaren, arts wonende te Capelle, die aan ons verklaarde dat des namiddags zeven uur op den vijfden december 1902, is geboren een kind van het mannelijk geslacht in het huis nummer nummer drie en vijftig in zijne tegenwoordigheid. Welke aangifte geschiedde in tegenwoordigheid van Albertus Hendrikus Gouda, 36 jaren, veldwachter en Marinus Kuijpers, 23 jaren, onderwijzer, beide wonende alhier.
Willem Haverhals, arbeider wonende alhier, is wegens tijdelijke afwezigheid verhinderd zelf de aangifte te doen. 
Haverhals, Eimert (I4354)
 
7604 Verschenen: Jan van Pelt, geboren te Capelle, oud dertig jaren, van beroep, landbouwer, wonende te Capelle provincie Noord-Brabant, meerderjarig zoon van Marijnus van Pelt, overleden en van Hendrina van Campen, bouweresse, wonende te Capelle.
Bruidegom, ter eene; en
Angenita van Pelt, geboren te Vrijhoeve-Cappel, twee en twintig jaren, van beroep particuliere, wonende te Capelle provincie Noord-Brabant, meerderjarig dochter van Leendert van Pelt, overleden en van Hendrika Konings, zonder beroep, wonende te Capelle hierbij tegenwoordig en tot dit huwelijk hare toestemming gevende.

1. Certificaat waaruit blijkt dat hij zijn dienst bij de Nationale Militie heeft voldaan.
2. Extract van geboorteregister der bruidegom.
3. Extract van geboorteregister der bruid.
4. Huwelijksafkondigingen ten elf uren voor de buitendeur van het gemeente-huis alhier, de eerste zondag de vierde der maand januarij en de tweede zondag den elfden der maand januarij.
5. Extract van overlijden van Leendert van Pelt, vader der bruid.

Getuigen van het huwelijk:
1. Peter Verhoeven, 41 jaar, bouwman, wonende te Sprang
2. Pieter Huijsman, 36 jaar, landbouwer, wonende te Capelle
3. Jan Huijsman, 87 jaar, bouwman, wonende te Capelle
4. Gerrit de Jong, 47 jaar, veldwachter, wonende te Capelle 
Gezin: Jan van Pelt / Angenita van Pelt (F1491933011)
 
7605 Verschenen: Johannes Meijer, 62 jaren, spekslager wonende te Vrijhoeven Cappel, die ons heeft aangegeven, dat op den twaalfden juli achttien honderd zeven en negentig om half twee ure des voormiddags in de woning des aangever staande binnen deze gemeente nummer honderd, in zijne tegenwoordigheid is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Wilhelmina Hoefnagel, zonder beroep, echtgenoote van Leendert Adriaan Paans, schipper, beiden wonende te Vrijhoeven Cappel, aan welk kind hij heeft verklaard, dat de voornamen worden gegeven van Adriana Helena.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Jacobus Oerlemans, 32 jaren, koopman wonende te Sprang en Jan Gouda, 59 jaren, brievengaarder wonende te Vrijhoeven Cappel. 
Paans, Adriana Helena (I30904)
 
7606 Verschenen: Johannes Meijer, 64 jaren, spekslager wonende te Vrijhoeven Cappel, die ons heeft aangegeven, dat op den acht en twintigste maart dezes jaar om tien ure des voormiddags inde woning der moeder staande binnen deze gemeente, nummer honderd en één, in zijne tegenwoordigheid is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Anna Magrita Vos, zonder beroep, echtgenoote van Hendrik Hoefnagel, schipper, beiden wonende te Vrjihoeven Cappel, zijnde laatst genoemde wegens tijdelijke afwezigheid verhinderd om zelf aangifte te doen, aan welk kind hij verklaard dat de voornaam wordt gegeven van Cornelis.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Jacobus Oerlemans Antoniezoon, 33 jaren, koopman wonende te Sprang en Albertus Hendrikus Gouda, 32 jaren, veldwachter wonende te Vrijhoeven Cappel. 
Hoefnagel, Cornelis (I4646)
 
7607 Verschenen: Martinus Adrianus van Riel, 29 jaren, koopman wonende te Vrijhoeven Cappel, die ons heeft aangegeven, dat op den veertienden october achttienhonderd negen en negentig om half twee ure des voormiddags in de woning des aangevers staande binnen deze gemeente nummer zes en twintig, in zijne tegenwoordigheid, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Jacoba Elisabeth Cornelia, zonder beroep, echtgenoote van Adrianus Gerrit Dekkers, schipper, beiden wonende te Zaltbommmel, aan welk kind hij verklaard, dat de voornaam wordt gegeven van: Gerrit.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Dirk Adrianus van Steenes, 32 jaren, wijnhandelaaren Cornelis van Tilborgh, 42 jaren, landbouwer, beiden wonende te Vrijhoeven Cappel. 
Dekkers, Gerrit (I4664)
 
7608 Verschenen: Willem Frederik van Hoften, 33 jaren, arts wonende te Capelle, Willem Haverhals wegens tijdelijke afwezigheid verhinderd om zelf aangifte te doen.
Eimert Haverhals geboren om acht ure des namiddags in de woning der moeder staande binnen deze gemeente nummer drie en vijftig in zijne tegenwoordigheid.
De verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Dirk Adrianus van Steenes, 34 jaren, wijnhandelaar wonende alhier en Coenraad Frederik Kien, 35 jaren, secretaris wonende alhier.

Overleden des voormiddags ten half één ure, oud zeven weken.
Aangevers: Willem Haverhals, 32 jaren, veldarbeider, vader en Johannis Stephanus Rueb, 38 jaren, schoenmaker, beiden wonende te Vrijhoeven Cappel. 
Haverhals, Eimert (I3617)
 
7609 Verschenen: Willem Frederik van Hoften, 33 jaren, arts wonende te Capelle die aan ons heeft verklaard dat op den drie en twintigsten december negentien honderd en een om zes ure des voormiddags in de woning der moeder staande in deze gemeente nummer dertien, in zijne tegenwoordigheid is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, dat de voornamen worden gegeven van Dingena Antonia.
Cornelis Johannes van Campen is door tijdelijke afwezigheid verhinderd om aangifte te doen.
Deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Albertus Hendrikus Gouda, 35 jaren, veldwachter wonende alhier en Coenraad Frederik Kien, 35 jaren, secretaris wonende te Sprang.

Overleden des namiddags om elf uur, oud vijf weken.
Aangevers: Cornelis Johannes van Campen, 37 jaren, landbouwer, vader en Willem Haverhals, 32 jaren, landbouwer, beiden wonende te Vrijhoeven Cappel. 
van Campen, Dingena Antonia (I3625)
 
7610 Verschenen: Willem Frederik van Hoften, 33 jaren, arts wonende te Capelle die ons heeft aangegeven dat op den twintigsten december 1901 om drie ure des namiddags in de woning der moeder staande binnen deze gemeente nummer negen en negentig in zijne tegenwoordigheid een kind is geboren van het vrouwelijk geslacht, dat de voornaam wordt gegeven van Adriana. Adriaan Hoefnagel is wegens tijdelijke afwezigheid verhinderd zelf aangifte te doen.
Deze verklaring is geschied in tegewoordigheid van Albertus Hendrikus Hoefnagel, 35 jaren, velldwachter woende alhier en Coenraad Frederik Kien, 35 jaren, secretaris wonende te Sprang. 
Hoefnagel, Adriana (I4323)
 
7611 Verschenen: Willem Hendrik van Hoften, 30 jaren, arts wonende te Capelle, die ons heeft aangegeven, dat op den negentienden december achttien honderd negegen en negentig om acht ure des voormiddags in de woning der moeder staande binnen deze gemeente nummer zes en zestig, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Maria Boer, ongehuwd, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, aan welk kind hij heeft verklaard, dat de voornaam wordt gegeven van: Adriana.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Coenraad Frederik Kien, 33 jaren, secretaris wonende te Sprang en Albertus Hendrikus Gouda, 33 jaren, veldwachter wonende te Vrijhoeven Cappel.

Overleden des voormiddags ten half vier ure, oud acht maanden.
Aangevers: Leendert Metzke, 34 jaren, schoenmaker en Adriaan Vos, 45 jaren, schoenmaker, beiden wonende te Vrijhoeven Cappel. 
Boer, Adriana (I3547)
 
7612 Verschenen: Willem Hendrik van Hoften, 30 jaren, arts wonende te Capelle, die ons heeft aangegeven, dat op den vijftienden october achttien honderd negen en negentig, om één ure des namiddags in de woning der moeder, staande binnen deze gemeente nummer dertien, in zijne tegenwoordigheid is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Adriana Hilkhuijsen, zonder beroep, echtgenoote van Cornelis Johannes van Campen, landbouwer, beiden wonende te Vrijhoeven Cappel, zijnde de laatst genoemde wegens tijdelijke afwezigheid verhinderd om zelf aangifte te doen, aan welk kind hij heeft verklaard dat de voornamen worden gegeven van Antonie Lambertus.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Coenraad Frederik Kien, 33 jaren, secretaris wonende te Sprang en Albertus Hendrikus Gouda, 33 jaren, veldwachter wonende te Vrijhoeven Cappel. 
van Campen, Antonie Lambertus (I4668)
 
7613 Vertrekt op 20 juni 1920 naar Den Haag van Pelt, Cornelis Adriaan (I4720)
 
7614 Vertrekt op 28 mei 1906 uit de gemeente naar Gorinchem.
Komt naar Sprang Capelle op 28 april 1914 vanuit Raamsdonk.
Vertrek op 25-05-1932 naar Loon op Zand. 
van Pelt, Pieter Adriaan (I4140)
 
7615 Vertrekt op 30 april 1919 naar Waddinxveen van Pelt, Adriaan (I4674)
 
7616 Vier dochters, een zoon, allen gehuwd. Gezin: Govert Buijs / Johanna Catharina van Campen (F1524663032)
 
7617 Vilvoorde Vervooren, Jenneke Ariense (I37498)
 
7618 Visserdij b. Meulesteeg - seemkooper Leenhouwer (I77713)
 
7619 Visserdijk b. Moolesteegh Leenhouwer, Waltera Gerrard (I77711)
 
7620 Visserdijk b.d. Moolesteegh, overledene liet na 2 meerderjarige kinderen, N. K. Boekhout, Hermina Maria (I77611)
 
7621 Visserdijk over de Swarte Leeuw van der Weij, Elsje (I77708)
 
7622 Vonnis der Arrondissementrechtbank te Den Bosch van twaalf juli 1921 waarbij is verklaard dat het huwelijk door echtscheiding is ontbonden. Gezin: Christiaan Quirijns / Johanna de Roon (F1539446313)
 
7623 Voogd van de bruid Barend Koster Gezin: Johannes Cornelis Paans / Catharina Koster (F1623088724)
 
7624 Voor erkenning, van der Laak van Zelst, Cornelis Arnoldus (I61783)
 
7625 voort kleet f 1.16.- van den Hoek, Dingena (I72237)
 
7626 Vreijs Schaep Schaap, Vreijs (I73088)
 
7627 Vrijhoeve-Capelle R 21, f 161
Vryhoeve-Capelle R 21, f 31, omtrent 1760: Boedelscheiding met
Jan Adriaan Hubert, gehuwd met Joanna Jacoba Dagevos, wonende in
Moer van Heel onder Zuyt Holland. 
Hubert, Jan Adriaan (I51077)
 
7628 Vrouw van Jan Muller, laat kinderen na. van Bladel, Leonora (I78174)
 
7629 vrouw van Johannes Verschuuren van der Schans, Janneke (I44329)
 
7630 Vryhoeve-Capelle R 21, f 32, dd. 26-2-1761; Joanna Caymax was
zeer vermoedelijk een dochter van Dnus. Jacobus en Joanna Jans Sprangers,
die 9-3-1681 te Vryhoeve-Capelle huwden en wel hij als „jongman van
Dort" en „Predicant tot Sprang" en zij als „jonge dochter uit de Vryhoeven
binnen Sprang"; Jacobus Caymax werd als candidaat te Sprang bevestigd
in 1680 en afgezet in 1687; uit zijn voormelde huwelijk werden te
Sprang gedoopt Adriana C. op 16-8-1682 en Vincentia C. op 1-4-1685; Johanna
C. zal dus elders geboren en gedoopt zijn (BBL1957) 
Caimax, Johanna (I51080)
 
7631 Waalwijk RK trouwen 04-02-1791 Gezin: Joannes van den Oever / Joanna Ijpelaar (F1614343147)
 
7632 Waarschijnlijk kind NV Buerman, Cornelia Goversse (I59404)
 
7633 waarschijnlijk zelfde adres als Nieuwstraat 43 Soeters, Adriaan (I16853)
 
7634 waarvan vader is, volgens zeggen der moeder, Pieter Jonas de Rooij, Pieter (I14315)
 
7635 waer van versogt en volgens extract uijt het doopboek van
Amsterdam geligt den 23-06-1774 aldaer gedoopt was en hier
geboekt souw worden op versoek van vader en moeder 
Boeser, Willemina (I50834)
 
7636 Was in de boomgaard afgevallen appelen aan het zoeken. Hij kwam daarbij terrecht in een moerput en verdronk jammerlijk.
Nieuwe Tilburgse Krant 27-08-1942 
van Alphen, Adriaan (I16006)
 
7637 Waspik (Groot) RA 41, Fol 215r
Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Adriaen Peeterss Dolck als man ende vocht van Lijsken Wouterss weduwe was van Anthonis Peetersen voor deene helft, Peeter Ghertss als man ende vocht van Ghertruijt Peeterss ende Wouter Wouterss uutten name ende van wegens Maeijken Peeters vande acker ende saeijlant teijnde de stede van Peeter Mathijs. Alhier voor recht aengebrocht desen xxiije november 1644

Waspik RA 42, Fol. 66r (bron: Doekefkes)
Op huijden desen 26e augustus 1658 soo heeft Lijsken Wouterssen weduwe wijlen Adriaen Peeterssen Dolck geassisteert met Jan Wouterssen Seijlmans hare gecoren voocht in desen ter eenre sijde aengenomen haer vijff onmondighe weeskijndere bij namen Peeter Ariens, Anthonis Ariens, Adriaen Ariens, Jan Ariens ende Jacop Aertssen. Alle kijnderen van Adriaen Peeterssen Dolck ende Lijsken Wouterssen voorss ende dat van Cornelis Peeterssen Dolck als gerechtighen bloetvoocht ende Peeter Wouterssen als toesiender ter andere sijde. 
Dolck, Adriaen Peeterssen (I73470)
 
7638 Waspik (Groot) RA 41, Fol. 212r (bron: Doekefkes)

Staet ende inventaris vande goederen achtergelaten bij Jacopsken Janss dochter van Jan Ghertss Hoevenaer. Alhier aengebrocht ende daer naer vercocht ten behoeve van haer weesen die sij verweckt heeft bij Adriaen Peeters Dolck. 
Hoevenaar, Jacopsken Janss (I73905)
 
7639 Waspik RA 22, Fol. 243v (bron: Doekefkes)
Rekeninge, bewijs ende relique die bij desen is doende Adriaen Mertens als vocht vande on-mondige weskijnderen van Jan Adriaensen Dolck verweckt bij Nelken Corneliss dochter van alle bewijnde ende administratie de ghene den vocht voorschreven van wegen de voorschre-ven weskijnderen gehadt heeft sedert het overlijden vanden voorschreven Jan Arssen Dolck tot den dach ende datum deser rekeninghe wesende den xve jannuarij 1634.
Erfgenamen Goijert Goeijertss zoon van Nelken Corneliss
Aenken (Adriaenken) Janss, dochter
Peeter Janss, joncxste sone
Peeter Janss, outste sone.

RA: Groot Waspik RA 57, Folio: 007r (bron Doekefkes)
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-5-1620
1e Comparant: Neeltken Janss wed Peter Cornelis Dolck
2e Comparant: Cornelis Adriaenss Haensberch
Goederen: een huijs hoff gronden metten acker
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: pastorije en Daem Joosten
West: Cornelis Andriess en Adriaen Stevenss
Noord: kerckhoff
Zuid: Sgravenmoerse maeten
Bijz: Neeltken heeft als voocht Jan Adriaenss Dolck, mede namens de weeskinderen.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 57, Folio: 007v
Soort akte: wilceur
Datum: 30-5-1620
1e Comparant: Cornelis Adriaenss Haensberch
2e Comparant: Neeltken Janss wed Peter Cornelis Dolck
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huis
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Neeltken heeft als voocht Jan Adriaenss Dolck, mede namens de weeskinderen.
De wilceur wordt later voor een deel aan Seger Janss te Raemsdonck een deel aan Coenraet Janss, een deel aan Peter Mathijss en een deel aan Adriaen Hendricxss Panum tbv Dingentken zijn dochters weeskint bij Adriaen Franss Cuijper, Michiel Janss Comans en Adriaen Jochums verkocht.
Later wordt een deel aan Huijpken Peter Godschalck en een deel aan Seger Janss. 
Dolck, Jan Adriaan (I73891)
 
7640 wd den Ronde
"onegt" "na berouw betuijgt te hebben, door haar ten
doop geheft" 
Snijders, Hendrik (I8699)
 
7641 wed van Gerrit Mouthaan, beide geboren en wonende alhier Gezin: Jan van der Leij / Johanna Snijders (F1432490446)
 
7642 Wed. Jan Govaerts Clijtenier Jansdr, Maijken (I28350)
 
7643 wed. van Dekkers Dekkers, Adriaan (I5692)
 
7644 wed. van Dekkers Dekkers, Cornelis (I48544)
 
7645 wed. van Jan Treffers Treffers, Maria (I58697)
 
7646 wednr. van Jacomijna Boll. Gezin: Zacharias Scholt / Anna Maria Kloek (F1506422550)
 
7647 Weduwe van Cornelis Paans. Erk. 1 kind. Gezin: Willem Johannes Meijer / Jannetje Heukels (F1622964162)
 
7648 Weduwe van Jacobus Doornboom, zijnde de ouders aan de aangevers onbekent. Indorp, Theodora (I602)
 
7649 Weduwe van Koennraet Gaars van Boxel
Weduwnaar van Anneke Vijvere 
Gezin: Corstiaen Goverts Popelier / Adriana Johannes Hoimeijer (F1618040036)
 
7650 Weduwe, oud 54 jaar. Leenhouwer, Alleta (I77567)
 

      «Vorige «1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 Volgende»