Militairen te Sprang en Capelle

Willem Thomassen, (?), ingelsman, soldaet liggende onder de compaignie capteijn (?) schotsman
tr 07-08-1611 's Grevelduin-Capelle
Maicken Geraerts, van Waspijck, wd van Jan (?)


Rijck Josten de Coninck, soldaet onder capetijn la Barbe,tot Breda
tr 03-08-1613 's Grevelduin-Capelle
Neelken Jansd, jd, van Capelle


Joest Joestens de Coninck, soldaet onder capeteijn la Barbe, tot Breda
tr 02-09-1613 's Grevelduin-Capelle
Maicken Jansd, jd, van Capelle


6-4-1614 gedoopt te Sprang
Johan, het nageboren kint van wijlen Jonkheer Johan Boshuijsen en Hester Gijselaers van Rijnberck


17-9-1617 te Sprang gedoopt
Steen Thomisz, Engelsmans, ende soldaets soon van Heusden, alsoo het hier strackx te minne is gebracht, soo is het hier oock gedoopt geworden, naem Cornwallisstenard
29-7-1618 te Sprang gedoopt
Janneken, dochter van Steev Thomisz, soldaet ende Engelmans uit Heusden


2-12-1618. te Sprang gedoopt
Edewoud, zoon van Edewout Edewoudsz, Engelsman ende Vendrager, liggende in Garnisoen binnen Heusden.


1-4-1625 te Sprang gedoopt
Hansfaim, zoon van Jan Ritzen, soldaat van Fursterlvalt.


4-4-1625 te Sprang gedoopt
Andries, zoon van Matthias van Rommelsbirck, soldaat.


12-4-1625 gedoopt te Sprang
Anna Catharina, d.v. Andries de Gerdon, soldaat onder (Graaf van) Mansveldt


13-4-1625 gedoopt te Sprang
Is versocht geworden te doopen enen soldaet onder Geltsteen, welcker seijt dar hij door nalatigheijt der ouderen uit tot den H. doop gebragt, in seijn kranckheijt van mij begeert heeft gedoopt te seijn, so hebbe ick hem op seijn bekentenis van den vader, soon end H. geest d'andere pointen meer van der .. gedoopt, end is genaemt Hans Wibber van Wolshagen uijt Friesland, dr getuijgen .. sein huijsvrouw, Alleken Hans, Korstian Petersen saecken verkooper onderlim… Wentzel Kaliger van Langen..uijt der Palz, Corporael onder Overste Boltsteen.


21-5-1626 gedoopt te Sprang
Johannes, zoon van Cornelis Wouters, soldaet te Willemstadt.


Adriaen Wouters,jm, van sprangh, soldaet tot shertogenbosch onder capiteijn Winderoij
tr 18-12-1633 's Grevelduin-Capelle
Jenneken Cornelis, wd van Gerrit Jans, van cappel, wonende alhier, otr sprangh


Philps Jans, jm, van moergestel, tegenwoordich soldaet onder de companie van den edele Willem van Nassau tot heusden in garnisoen
att 24-01-1634 's Grevelduin-Capelle
Aentgen Geldens, jd, van cappel, wonende alhier
otr 19-12-1633's Grevelduin-Capelle
gegeven attestatie tot heusden om aldaer te trouwen


17-9-1636 gedoopt te Sprang
Maria, dochter van Hendrick Moet, soldaat onder Harsholt.


26-9-1636 gedoopt te Sprang
Art, zoon van Steven Basse, soldaat onder Hogetrou


28-9-1636 gedoopt te Sprang
Nicolaes, zoon van Adam Bert, soldaet van Manijelman


8-10-1636 gedoopt te Sprang
Gertruijt, dochter van Christoffel Weudau, soldaet onder den overste Mille


16-10-1636 gedoopt te Sprang
Jan, zoon van Meus Jansen (Molengraef), soldaet onder Capt. Horsholdt, (en Lijsken van Gils).


22-10-1636 gedoopt te Sprang
Geisbert, zoon van Jan Geisbersen van ter Dolen, onder Capt. Swol


22-10-1636 gedoopt te Sprang
Jan, zoon van Jabot Gram, soldaet onder Capt. Major Kneijle


24-10-1636 gedoop te Sprang
Peterken, dochter van Hans Willem van Graven, ruijter onder Graef Hendrick
(Graaf Hendrik van Friesland. Au camp à Sprang, le 23e d'Octob. 1636 (dbnl.org))


16-05-1638 gedoopt te Sprang
Heijster, d.v. Cornelis Adriaensen, soldaet.


Jan Dircx, jm, van cappel, in garnizoen leggende tot heusden onder capiteijn Santvoort
tr 01-01-1641 's Grevelduin-Capelle
otr 13-11-1641 's Grevelduin-Capelle
Maijcken Cornelis, jd, van loon, wonende aende hollantschedijck


Henrick Doedijns, jm, van cappel, soldaet in garnisoen tot heusden van den ridtmeester Haften
otr 15-01-1643 's Grevelduin-Capelle
Huijbertgen Huijberts, jd, van cappel, wonende alhier


Adriaen Thonis, jm, van sprang, ruijter onder den heer ridtmeester Haften
att 29-05-1644 's Grevelduin-Capelle
Eelken Wouters, jd, uit de vrijhoeven gegeven attestatie om tot sprangh te trouwen

Dijver Jacobs, jm, van babijlonienbroeck, soldaet onder den dienst vanden coningh van spaengien, int garnisoen van herentals
att 24-08-1644 's Grevelduin-Capelle
Grietgen Dircx, jd, van cappel
otr 16-07, gegeven attestatie om tot babijlonienbroeck te trouwen


Dijnis Jans, jm, van worcum, soldaet in garnisoen leggende binnen ravesteijn, onder capiteijn Reman
otr 13-03-1645 's Grevelduin-Capelle
Ariaentgen Dircx, jd van oorschot, wonende inde vrijhoeven
attestatie 05-04-1645 gegeven om tot ravensteijn te trouwen


Harmen ten Dale, ruijter onder de heer ritmeester Stoon
otr 03-12-1647 's Grevelduin-Capelle
Magdaleentien Gijsberts, jd, van cappel
otr in breda


Lambrecht Coppin, wd van Anneken Jans, soldaet onder den capiteijn Francoijs Markwerth in garnisoen tot g bergh
otr 01-08-1648 's Grevelduin-Capelle
Ariaentien Thonis, jd, uijt de vrijhoeven tr 30-08-1648 's Grevelduin-Capelle, met attestatie van g berg


Francoijs Suidam, jm, van nieuborch, cock vanden baron Slavata otr 28-12-1650 's Grevelduin-Capelle
Lijsbeth Pieters van Otterdijck, jd, van cappel
otr g bergh, attestatie gegeven 14-03-1659 gedoopt te 's Grevelduin-Capelle
Peeter zoon van Hans Jacobs Milgers, ruijter onder de comp van de baron Slabbeda en Gijsbertje Peters Otterdijck


13-11-1661 gedoopt te Sprang
Caspar, zoon van Joost Casparsen (Smidt), ruijter, en Ariaenken Merten Rummen van Deijck.


Corstiaen Jansen, jm, van waelwijck, ruijter onder heer Culein gouveneur van breda
otr 18-06-1666 's Grevelduin-Capelle
Anneken Ariens Oirlemans, jd, uijt de vrijhoeven otr besoijen, met attestatie buijten cappel getrouwtAert Cornelissen Ockers, jm, uijt de vrijhoeven, soldaet
otr 22-06-1667 's Grevelduin-Capelle
Cornelia Cornelisse Spierinck, jd, van worcum
otr besoijen


Antonius Peters Ockers, jm, van cappel, ruijter onder den heer ritmeester Loselot (?) tegenwoordigh in garnisoen tot maastricht
otr 23-12-1667 's Grevelduin-Capelle
Huijbertje Peters Goethart, jd, van sprang, tegenwoordig tot waspick wonende


Cornelis Hermens, jm, van nederhemert, soldaet onder den heer capiteijn Drost in garnisoen tot heusden
otr 04-01-1668 's Grevelduin-Capelle
tr 29-03-1668 's Grevelduin-Capelle
Janneken Ariens Hoefnagel, van cappel, wonende tot oosterhout


Laurens Jansen, jm, van cappel, soldaet onder den heer capiteijn Gijsberti
otr 27-11-1672 's Grevelduin-Capelle
Engeltje Teunisse, jd, van doveren
otr besoijen


Hendrick Lambertse, jm, van hees, soldaet onder den heer capiteijn Gijsberti in garnisoen tot heusden
otr 08-01-1673 's Grevelduin-Capelle
Maijken Ariens, jd, van cappel, aldaer wonende


Evert Hendrix Vogelsanck, jm, van hattum, corporaal onder de companie van luitenant colonel Heuvel in garnisoen tot breda
otr 04-06-1677 's Grevelduin-Capelle
Bartruij Antonisse de Bruijn, jd, van sprang, wonende in de vrijhoeven


Jan Jansen van Gennip, jm, corporael onder de compagnie van de heer capiteijn Jimlen van Reiswich in garnisoen tot geertruijdenberg
otr 09-03-1680 's Grevelduin-Capelle
Adriaentje Jans van den Dam, jd, van cappel, aldaer wonende


Isaac Machielsen, weduwnaar van Jenneken Jacobs, soldaet onder capiteijn baron Olenborg in garnisoen tot breda
otr 07-12-1680 's Grevelduin-Capelle
tr 19-01-1681 's Grevelduin-Capelle met attestatie van breda
Jacomijntje Teunisse, weduwe van Jan Barents van Dormont, wonende in de vrijhoeven


Geerit Jansen van Erkelen, jm, soldaet onder de heer capiteijn baron Olenborg in garnisoen tot breda
otr 13-05-1681 's Grevelduin-Capelle
Hendrine Antonisse de Bruijn, jd, wonende in de vrijhoeven, dit houwelijck is niet voortgegaen


Antoni Nops, jm, van scharle..., ruijter onder de heer oversten en ritmester van der Borg in garnisoen tot geertruijdenberg otr 10-04-1682 's Grevelduin-Capelle
tr 26-04-1682 's Grevelduin-Capelle
Heeltje Wilhems Gemens, jd, van cappel, aldaer wonendemet attestatie van geertruijdenberg


Willem Geeritse, jm, soldaet onder de hr capt Brusch
otr 26-06-1683 Maria de Bruijn, jd, wonende in de vrijhoeven
otr breda, met attestatie om tot breda te trouwen


Nicolaas Artell, jm, barbier onder de compagnie van de heer capiteijn Bedarrid in garnisoen hellevoetsluijs otr 21-11-1689 's Grevelduin-Capelle
Janneken Peters Otterdijck, jd, van cappel, aldaar wonende met attestatie na hellevoetsluijs 12-12-1689


Hendrick Backer, jm, ruijter onder de compagnie van den heer oversten van den Berg tegenwoordig in de vrijhoeven resideerende otr 01-02-1690 's Grevelduin Capelle
tr 05-03-1690 's Grevelduin Capelle
Cornelia Wouterse Wijnen, jd, wonende in de vrijhoeven


25-03-1696 gedoopt te 's Grevelduin-Capelle
Pieternella dochter van Pieter Smits, in leeven geweese granadier van de engelssche garde die corps onder den collonel Myrelingh
en Teuntje Jans Verhage, woonende in de vrijhoeven


Cornelis Cruiswijk, jm, van Gorkum, soldaat onder het regiment van de heer collonel Palm onder de compagnie van de heer majoor van der Does
otr 16-08-1704 's Grevelduin-Capelle
tr 20-09-1704 's Grevelduin-Capelle
Geertruit Willems van Gent, jd van Cappel


Hendrik Paans, soldaat onder het regiment van Nassauw Woudenburg, onder de compagnie van de capitein van Weide, in Aken garnisoen houdende
otr 24-02-1706 's Grevelduin-Capelle
Adriaantje van Tilborg, weduwe van Joris Grevenbroek
"den 24 febr sijn na voorgaande vertoning van consent, so van capitein als secretaris, in ondertrouw opgenomen"
"getrouwt alhier"

Hendrick Paan, soldaat int regiment van Nassouw Woudenbergh, en onder de compagnie van de hr cappiteijn van Weede,
imp.tr 24-02-1706 's Grevelduin-Capelle
Adriaantjen van Tilborg, weduwe van Joris van Grevenbroeck,

beijde onder de classis van pro deo


Reinier van Seil, jm, soldaat onder het regiment van den hertog, Holstein Norenburg, in de compagnie van de majoor Lawik otr 16-03-1707 's Grevelduin-Capelle
tr 03-04-1707 's Grevelduin-Capelle
Janneke Franse Vermeer, jd, wonende te kappel
"sijn bij den kerkeraad ondertrouwt"

Reijnier van Seijl, soldaat onder regiment van de prins Holstijn Noordenburgh, inde compagnie van hr capt majoor Louwijcks
imp.tr 17-03-1707 's Grevelduin Capelle
Jenneken Fransen Vermeer
beijde onder de classis van pro deo


Antonij Claasze Maas, jm, van Cappel, soldaat onder de hollantse guarde te voet
otr 19-11-1707 's Grevelduin-Capelle
tr 4-12-1707 Sprang
Anneke Kornelis de Locht, jd, van Sprang, gedoopt 05-05-1669 Sprang dochter van Cornelis Zachariasen de Locht en Maijken Peters Leempoel


12-1708 Belijdenis te 's Grevelduin Capelle
Jaques Sainetom, soldat gage met een franse attestatie van Breda


Willem Verbake, jm, soldaat onder den brigadier Berkhoffer
tr 23-08-1711 's Grevelduin-Capelle
Adriaantje Cornelis Lawende
"met attest van heusden en vertoning, dat sij hun bij den secretaris alhier hadden aangegeven, hier getrouwt"

Willem Verbeek, soldaat onder het regiment van de hr brigadier Berkhoffer
imp.tr 23-08-1711 's Grevelduin Capelle

Adriana Cornelis Lawende
bijde onder de classis van pro deo


1729 (?) Belijdenis te 's Grevelduin Capelle
James Anderson, soldaat onder capiteijn Walter Lauders, met attestatie


de heer Justinus van Gennip, jm, drossaard der Vrije heerlijkheid Venloon, wonende aldaar
otr 18-10-1736 's Grevelduin-Capelle
juffr Catharina van der Hoeven, jd, wonende 's Gr Capel
"na ingekomen attestatie van Venloon getrouwd den 6 nov 1736"


de heer Adriaan van Gils, jm, geboren en wonende te Oosterhout
otr 03-01-1737 's Grevelduin-Capelle
juffr Alida Pistorius, jd, geboren en wonende 's Gr Capel
"na ingekomen attestatie van Oosterhout getrouwd den 22 jan 1737"


1-9-1641 gedoopt te Sprang
Cathalein, dochter van Gerhart Corsten Roos, ruijter te Heusden.


24-05-1742 imp.bgr 's Grevelduin-Capelle
so hebben de erfgenamen van David Eken, gewesen corporael onder de compagnie van cappiteijn Majoribanks, aangevinge gedaan over het regt vant begraven vant leijk van gemelte David Eken, overleden alhier, onder de classe van pro deo


09-10-1746 gedoopt te 's Grevelduin-Capelle
Maria Anna Elisabeth dochter van Thomas Tamson, capiteijn in het regiment van Haward in dienst van den koning van groot britannien en Gertrude Joseph Duthij

Getuigen: Mattheus Madden


Michiel Reijs (of Keijl), weduwnaar van Delia Rateling, soldaat in het regiment van de generaal major Kinschot, onder de compagnie van de luijtenant colonel de Smitsmant garnisoen houdende in heusden, maar meer als een jaar alhier hebbende gewoont
otr 10-10-1747 's Grevelduin-Capelle
tr 29-10-1747 's Grevelduin-Capelle
Catharijna Pols, jd, geb en won 's Gr Capelle

Miggiel Keijl (?), wd van Delia Kateburg (?), soldaat uit regiment van de generaal majoor van Kinschot onder de compagnie van den luitenant (?).man garnisoen houdende te Heusden
imp.tr 10-10-1747 's Grevelduin Capelle
Catarijn Pols, jd geb en won alhier
onder de classe van pro deo


14-08-1748 gedoopt te 's Grevelduin-Capelle
Dorothea dochter van Coenraad Hendrik Kop, ruijter in't regiment van sijn hoogheid de prins van Birkenfeld, en comp van den heer collonel commandant Tamars en Maria Margaretha
Matthijs Jansen, jm, ruijter onder het regiment van den luitenant generaal Hop, onder de compagnie van den heer ritmeester van der Hoop, thans alhier leggende (met een briefje van verlof van de Capiteijn lt Thielen), geboren te wagtendonk bij venlo
otr 30-03-1748 's Grevelduin-Capelle
tr 10-04-1748 's Grevelduin-Capelle
Willemina Teunisse, jd, geboren te Beek in 't graafschap Zutphen


Jan Adriaan Hubert, jm, luitenant in 't regiment van zijn excellentie den heere luijtenant generaal Evertsen, geboren en wonende te 's hertogenbosch
otr 26-01-1752 's Grevelduin Capelle
tr 15-02-1752 's Grevelduin Capelle
Johanna Jacoba Dagevos, jd, geboren en wonende te moeren van Hedel "na ingekomen attestatie van 's Bosch alhier getrouwt den 15 febr 1752"de heer Hillebrant van de Walle, jm, gepensioneert, (?) luijtenant, ten dienste der vereenigde Nederlande, geboren en wonende te oudheusden
otr 16-01-1755 's Grevelduin Capelle
mejuffr Cornelia Bol, jd, geb doveren, won alhier "te oudheuseden getrouwt den 5 febr"den weledele gestrenge heer Barent van Rees, gepensioneerd capiteijn ten dienste deser lande, weduwnaar van mevr Johanna Pieternella de Leeuw, won alhier
imp.tr 18-11-1756 's Grevelduin Capelle
mejuffr N. N. van der Meij, wd van dhr Telle, won Doeveren int lant van Heusden, onder de classe van 15-0-0


de heer Johan Luijtvelt, weduwnaar van mejuffr Elisabeth Brands, gepensioneert luijtenant ten dienste deser lande, geboren te Capelle in 't graefschap Meurs
otr 07-09-1758 's Grevelduin Capelle
tr 26-09-1758 's Grevelduin Capelle
mejuffr Theodora van Rees, jd, geboren Mameur, beijde wonende alhier


26-08-1759 gedoopt te 's Grevelduin Capelle:
Berend Costantijn Dorus zoon van Johan Luijtvelt, luijtenant en Maria Theodora van Rees
Getuigen: Berent van Rees, capitijn en mejfr. Agnis Theodora Bax


Johannes Edwards, soldaet onder het eerste battalion van het regiment van den collonel Stuaert, jm, geb Schotland in Noordbritanje
otr 04-11-1763 's Grevelduin-Capelle
tr 20-11-1763 Geertruidenberg
Maria Ida Brugmans, weduwe van Georg Wilhem Salenteijn,geboren te holsteijn, beijde tans won alhier

Johannes Sijdweerts, soldaet in (?) ...(?)... regement compagnie major Schot
imp.tr 04-11-1763 's Grevelduin-Capelle
Maria Ida Brugmans, wd, won alhier
onder de classe van pro deo


de heer Daniel van der Meer
imp.bgr 10-01-1774 's Grevelduin Capelle:
in de 3e classe f 6-0-0

Petrus Durselen, de heer, geb Vessem,
predikant, wonende 's Gravenmoer
imp.tr 09-05-1775 's Grevelduin-Capelle
Cornelia Adriana Heijmans, juffrouw, jd, geboren en wonende alhier voor de bruijd in de 1e classe f 30-0-0

21-12-1778 's Grevelduin-Capelle
Geerard Jan Cooperrooij,
overl onder dese dorpe, imp.bgr soldaat in de compagnie van de luijtenant collonel Robbertse onder t regement van den heer colonel Donders
in de classe pro deo


Johannis Vopel, gepensioneert corporaal ten dienste deser lande, overl alhier onder de classe pro deo
imp.bgr 25-11-1780 's Grevelduin-Capelle


3-3-1782 gedoopt te Sprang
Johannes, onechte zoon van Hendrina van Selst, de vader was volgens gedane opgave Johannes Hart, soldaat.


17-12-1784 imp.bgr 's Grevelduin-Capelle
Alegonda Schavels,
gewese hv van Josep Coene, soldaat in de compagnie van den capitein Hardij in 't regiment van den luitenant generaal van Brandwijk, overl alhier
onder de classe pro deo


15-1-1786 gedoopt te Sprang
Johanna, buitenechtelijke dochter van Antonetta Scholts. De opgegeven naam des vaders is John Warson, sergeant in det Regiment van den Generaal Major Houstoun (Houston).
Geboren 15-1-1786


de heer George Mercke, luijtenant en secretaris vant corps artileristen ten dienste deser lande, overleden alhier in de 3e classe f 6-0-0
imp.bgr 24-05-1792 's Grevelduin-Capelle

Antonius Quirijns, jm, geboren en wonende alhier
tr 23-01-1809 's Grevelduin-Capelle
Cornelia Adriana Hijmans, weduwe van den weleerwaarde heer Petrus Durtelen, geboren alhier en wonende Oosterhout


Zie ook Heemkundekring Spang-Capelle

Er kunnen ondanks diverse controles fouten inzitten. Mocht u fouten vinden of op-of aanmerkingen hebben, neem dan contact opbrandesstamboom@hotmail.com

HOME