Aantekeningen


Treffers 8,251 t/m 8,295 van 8,295

      «Vorige «1 ... 162 163 164 165 166

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
8251 Wouter van Hooft, jm met Anna Lutjes, jd, geb en won alhier

imp.tr 30-04-1802 Wouter van Hoof, jm
Met Anna Lutius, jd, beide geb en won alhier
pro deo 
Gezin: Wouter van Hooft / Anna Lutius (F1585824938)
 
8252 Wouter, z.v. Corstiaen Ariaensen Klis, in onegt geprocuteerdt bij Handrixgen Gerharts van Empten. Clis, Wouter (I26362)
 
8253 Wouterken Geijsberts uit naam van getuige Catalijne en Jeremias. Quirijns, Leijsbet Willems (I56069)
 
8254 WW 2 veteraan Rijken, Donnelly J. (I75440)
 
8255 z.v. Peter Baars (Boer) en Lijsbet van Gimmen (van Geme). Boers, Leendert (I32571)
 
8256 Zacharias Arts, weduwnaar van Gercken Theunes, van Sprang, en Annicken Cornelis, jongedochter van Loon op Zand Gezin: Zacharias Arts de Lochten / Annicken Cornelis (F1626027078)
 
8257 Zacharias Biermans, jongeman, wonende te Sprang, en Sara Braspenningh, weduwe van Leendert Soeters, wonende te 's-Gravenhage
ondertrouw: 14 december 1697 te 's-Gravenhage
trouw: 5 januari 1698 
Gezin: Zacharias Biermans / Sara Braspenning (F1546638731)
 
8258 Zacharias de Roon, weduwnaar van Lijsbet Wouterssen Cleijn, wonende te Sprang, en Lijsbet Aartssen Tale, jongedochter van Loon op Zand Gezin: Zacharias Laurens de Roon / Elisabeth (Talen) de Hoog (F1467046656)
 
8259 Zacharias Laurenssen de Roon, jongeman, en Lijsbeth Woutersen Cleijn, jongedochter, beiden van Sprang Gezin: Zacharias Laurens de Roon / Elisabeth Wouterss Cleijn (F1535700458)
 
8260 Zacharias van Ballicum, weduwnaar van Maria Wallart, en Margarita van Zelst
Sprang: ondertrouw: 11 september 1717, trouw: 26 september 1717 
Gezin: Zacharias Judocus van Balcom / Margarita van Zelst (F1537134378)
 
8261 Zacharias van Barlicum van Balcom, Zacharias Judocus (I27148)
 
8262 Zacharias van Bellecom en Maria Wallaert, jongelui Gezin: Zacharias Judocus van Balcom / Maria Wallaart (F1538230709)
 
8263 Ze hebben de predikant van Sprang verzocht een attestatie af te geven om in Loon op Zand te kunnen trouwen. De predikant heeft dit geweigerd omdat de ouders van de bruidegom lidmaten te Sprang zijn en omdat de bruid onder Sprang woont. Daarop zijn zij naar de pastoor van Loon op Zand gegaan, die hen getrouwd heeft zonder attestatie van de predikant. Gezin: Huijbert Corsten / Eeltien Aerts (F1461480940)
 
8264 Zeel Jans van Zelst, jongeman en Aeltie Gijsberts van Riel, jongedochter, beiden van Sprang Gezin: Marcelis Janss van Zelst / Aaltje Gijsberts van Riel (F1466147891)
 
8265 Zeeldraijer Seeldraijer, Adriaen Peetersz (I62934)
 
8266 Zeger van Herwijne, zoon van Adriaan van Herwijne
onder de classis van f 3
Datum aangifte: 13-05-1752 Plaats begraven: Waardhuizen 
van Herwijnen, Seger Adriaanse (I82315)
 
8267 zelfde dag als zoon Wllem overleden Mouthaan, Adrianus (I57055)
 
8268 Zia Mouthaan, vrouw van Willem Verduin van Dommelen, Lena (I60892)
 
8269 zie doopgetuige Bogaart, Wouter Jacobsen Prins (I5856)
 
8270 zie ook Joris Woutersen Prins, Joris Wouters (I32448)
 
8271 zie ook R.K. Doopboek 10 van Boxtel, Joannes (I50561)
 
8272 Zie ook Rum Thoenes Smit

Sprang RA 55, Fol. 159r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Adriaen Jansen Leempoel geasisteert met Rombout Antonissen Leempoel ende Jan Antonissen Leempoel ende Joachim de Bruijn x Marijken Mertens Glavimans ter eenre ende Steven Janse Decker, Jacob Janse Decker ende Handrick Willemse Scheur ter andere sijde, 13-1-1657. 
Leempoel, Rombaut Anthonissen (I43666)
 
8273 zie Rombaut Anthonissen Leempoel Smit, Rum Thoenes (I60727)
 
8274 zie Rombaut Anthonissen Leempoel Gezin: Rum Thoenes Smit / Jennicken Geijsbers (F1620581750)
 
8275 Zie Roos Corsten, Gerhart (I73079)
 
8276 Zie: Cateleijn Gerhardts Corsten Smidt Corsten, Cateleijn Gerhardts Smidt (I73086)
 
8277 Zij bezaten een huisje met negen hond land aan de zuidzijde
van de Nieuwstraat te Capelle, belendend in 1682 west Huijbert
Jan Ockers, oost Claes Janssen Maes c urn suis en strekkende voor
van de Halve Nieuwstraat af zuidwaarts op tot de Loonse erve toe.-
De kinderen van Christiaan en Adriaantje waren erfgenamen van
Melis Hendriks Schoenmakers; zij traden op in die hoedanigheid
op 24 januari 1680 voor schepenen te Waspik 
van Pas, Christiaan Jan Corsten (I30721)
 
8278 Zij deed belijdenis in Tilburg en werd toen ingeschreven in het lidmatenboek op 2 mei 1793. Jeglij, Mechelina (I2239)
 
8279 Zij is 23-12-1733 aangegeven om begraven te worden. Ockers, Adriana (I78183)
 
8280 zij was weduwe van Wouter Scholt Gezin: Meeuwis Verhoeven / Adriaantje de Roon (F1506422570)
 
8281 zij woont als wed. ca. 1759 te Waardhuizen. van der Hoeven, Petronella (I82299)
 
8282 zijnde te Bezoijen gedoopt, wanneer in mijn ziekte hier een proponent predikte. Kluijtenaar, Baijen (I41084)
 
8283 zijnde te Sprang gedoopt, bij gelegendtheijdt dat de moeder te Loon woonachtig, te Sprang is bevallen. de Jong, Jenneke (I48918)
 
8284 zijnde verdere aanwijzingen den aangevers onbekend van den Hoek, Adriana (I48428)
 
8285 zijnde volgens opgave vader Arnoldus Halfman Halfman, Corstiaan (I45104)
 
8286 Zijtje Bergmans, wed. van Dirck Camermans van Dommelen, Zacharias (I18051)
 
8287 zoals blijkt uit de grafboeken van Waalwijk, naar „Taxandria" al veel eerder mededeelde (1903, blz. 111, noot 1). Gezin: Jacobus Dagevos / Margarita du Vivié (F1599750392)
 
8288 zoon of dochter ?? Krij, Willemken Hendrick Willemsen (I62824)
 
8289 zoon van Freijs Jansens (Schaap) saliger, kindt naer sein doot geboren Schaap, Freijs (I53048)
 
8290 Zoon van Peeter Aertsz Vermans en Maijken Jans Perseijn, woonende onder Loon, is gedoopt in de week, vermits het sieck was. Oerlemans, Hendrick Peters (I59204)
 
8291 Zuiderkerk Danebroek, Ferdinandt Adolf Jan (I77736)
 
8292 Zuiderkerk Danebroek, Jannetje Jan (I77739)
 
8293 Zuiderkerkhof, Moolesteeg i/ 't midden van Zeel, Maritie (I49266)
 
8294 Zuiderkerkhof, overledene werd begraven in een doosje, op de Visserdijk bij de Molensteeg Leenhouwer (I77714)
 
8295 [er staat gedoopt den 1 maert] Zwart, Hendrik (I6897)
 

      «Vorige «1 ... 162 163 164 165 166