Aantekeningen


Treffers 51 t/m 100 van 8,295

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 166» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
51 "in plaats van de vader die overleden was, stond over den doop de grootvader, met name Peter van Kampen" van Tilborgh, Johanna Janse (I29658)
 
52 "Jennicken is tot Gertrudenberck gestorven eer sie gtrout en waren" Gezin: Nicolaus Boningh / Jennicken Geijsbers (F1462272157)
 
53 "kind" geen naam vermeld, vermoedelijk Agniet Nultenbock, Agniet (I69343)
 
54 "met att na delfshaven 1761" Bogaarts, Geertruij (I25841)
 
55 "na 's vader dood geboren" Stam, Willem (I45192)
 
56 "na 's vaders dood geboren" van der Leij, Willem (I20037)
 
57 "na ingekomen getuijgenisse, dat ook te Sprang (nevens ons) de
afroepingen zonder eenige verhindering geschiet waren, getrouwt
de 13 jan 1715" 
Gezin: Adriaan Quirijns / Wouterke Ariense Vaartmans (F1460035719)
 
58 "nae des vaders doot gebooren" van der Leij, Teuntje Teunis (I23949)
 
59 "obiit de 21 septb 1695" van Cleef, Johannes (I49840)
 
60 "obiit" van den Hoek, Huijbertje (I26773)
 
61 "obiit" van der Hoeven, Johanna (I32192)
 
62 "obiit" van der Hoeven, Johanna (I32193)
 
63 "obiit" van Andel, Gerard (I41142)
 
64 "obiit" Boeser, Leendert (I50848)
 
65 "op pinxterdagh" van der Leij, Willem (I7976)
 
66 "op pinxterdagh" Talen, Anneke (I13723)
 
67 "op verzoek 29-07-1808, in tegenwoordigheid van
Adriaan van Oosterhout ende welke zoon Martinus ..., is
hier geregistreerd het geen wat hier op het doopboek
niet gevonden werd, te weten dat Adriaan zoon geweest
is van Jan Paans en Zijken Mouthaan, echtelieden,
gedoopt te s grevelduin capel omtrent het jaar 1722
zijnde ... 10 jaeren ouder dan zijn broeder
Cornelis gedoopt alhier 07-09-1732, o 12-04-1809,
quad testor L Schemkes" 
Paans, Adriaan (I20063)
 
68 "ov 30-12-1802" van Campen, Elisabeth (I49922)
 
69 "overl 05-06-1803" Vaartmans, Frans (I5698)
 
70 "overleden 10-05-1808" de Ruijter, Dingeman (I6109)
 
71 "overleden op den paasch maandag 18-04-1802, te gelijk met haar
oudste Geertruid dewijl de dode Dingena in doods .een ... dag 
de Rooij, Adriana (I8038)
 
72 "sijn den 30 sept 1707 te Loon ondertrouwt, met attestatie van Loon den 16 oct hier getrouwt" Gezin: Cornelis Aartsen Boer / Cornelia Govertse van der Leij (F1460704390)
 
73 "tot Geertruijdenberg gedoopt."
Gedoopt te Geertruidenberg, ingeschreven te Sprang 
Denes, Denes Peters (I63644)
 
74 "tot waspik gedoopt" Ockers, Aartje (I39838)
 
75 'bij toeval te Drimmelen gedoopt' van Diemen, Gerardina (I77047)
 
76 's Grevelduin-Capelle 01-08-1688 Huijbert z.v. Huijbert v: Antonie Gijsberts van Dommelen en Anneken Huijberts Sijlmans van Dommelen, Huijbert (I49396)
 
77 's Grevelduin-Capelle OT 05-01-1642:
Dese persoonen bij den pastoor van Dongen ondertrout sijnde, hebben hare houwelicxse proclamatien versocht te hebben op ten 5e, 12e, ende 19e januarij dewelck hen vergunt is, maer hebben sedert niet versochtattestatie om elders noch met ons hier getrout te worden. 
Gezin: Theodorus Lambertus van den Hoven / Cornelia Cornelius Rombouts (F1619204740)
 
78 's Grevelduin-Capelle: 29-01-1690 Janneken, dr. v. Antonie Gijsberts van Dommelen en Anneken Huijberts Sijlmans van Dommelen, Johanna Antonissen (I30702)
 
79 's Grevelduin-Capelle; imp.tr 30-04-1738 Bastiaan Holster, jm van hier,
met [voornaam niet ingevuld] Dolk, jd geb en won Raamsdonk,
onder de classe van 3-0-0 
Gezin: Bastiaan Marceliszoon Holster / Cornelia Dolk (F1640352171)
 
80 's-avonds na het einde van de Godsdienst in tegenwoordigheid van de kerkenraad Gezin: Willem Gerritse Loeff / Anna van Oosterhout (F1596192167)
 
81 (inhet doopboek:) Voor bovenstaande 2 kinderen staat geschreven in de kantlijn:
N.b. Bijde dese kinderen bij mijn absentie ten dage voorss, tot Besoijen van Do: van
Woensel gedoopt. 
Joncker, Jan (I81620)
 
82 (Selst) van Zelst, Willem Jacobsz (I9411)
 
83 (Selst) van Zelst, Willem (I9439)
 
84 (Selst) van Zelst, Henricus Jacobz (I27144)
 
85 (Selst) van Zeslt, Antonius (I27146)
 
86 (Selst) van Zeslt, Henricus (I27147)
 
87 (Selst) van Zelst, Margarita (I27150)
 
88 (Selst) van Zelst, Wilhelmus (I27260)
 
89 (Selst) van Zelst, Gijsbertus Willemsz. (I27266)
 
90 (Selst) van Zelst, Ariaantje (I27270)
 
91 (Selst) van Zelst, Gijsbert (I27271)
 
92 (Selst) van Zelst, Maria (I27751)
 
93 (Selst) van Zelst, Adrianus (I27770)
 
94 (Selst) van Zelst, Antonie (I27771)
 
95 (Selst) van Zelst, Jacobus (I27774)
 
96 (Selst) van Zelst, Jacoba (I27790)
 
97 (Selst) van Zelst, Judocus (I27791)
 
98 (Selst) van Zelst, Petrus (I27792)
 
99 (Selst) van Zelst, Franciscus (I27793)
 
100 (Selst) van Zelst, Gertrudis (I27794)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 166» Volgende»